Uživatelský manuál

pro lampu NARA Alpha

Tento uživatelský manuál slouží k porozumění základního zacházení s lampou NARA Alpha. Věnujte prosím jeho pročtení dostatečnou pozornost.

Bezpečnostní upozornění a obecné pokyny

NARA Alpha je elektrický spotřebič, který se zapojuje do 230V sítě. Buďte proto opatrní a k lampě tak přistupujte:

 • Neumývejte lampu a její příslušenství vodou. NARU čistěte po odpojení ze zásuvky pouze suchým hadříkem.
 • Nerozebírejte lampu jinak, než jak je uvedeno v tomto uživatelském manuálu. Při neodborném rozložení může způsobit zranění, v krajním případě i smrt.
 • Nevystavujte lampu extrémním teplotám. NARA je konstruována na teploty od 5 do 35 stupňů celsia. Při nedodržení teploty hrozí zhoršení funkčnosti lampy nebo její trvalé poškození.
 • Nepoužívejte lampu v místnostech s vysokou vlhkostí, jako je například koupelna. Vlhké prostředí může NARU poškodit, v krajním případě zranit či usmrtit uživatele.

NARA Alpha je vyzařující zdroj světla, dodržujte tato bezpečnostní opatření:

 • Nedívejte se přímo do zdroje světla. Dlouhé sledování přímého světla může způsobit zhoršení zraku, v krajním případě oslepnutí.
 • Nestavte lampu svítící stranou směrem ke zvířatům. Nadměrné vystavení světelným paprskům může u zvířat vést ke zhoršenému vidění, v krajním případě k celkové ztrátě zraku.
 • Nedotýkejte se zdroje napětí a světelné lišty, když je lampa rozsvícená a chvíli po jejím vypnutí. V krajním případě byste se mohli popálit.

Další bezpečnostní upozornění:

 • Nevystavujte lampu hrubému zacházení. Jedná se o produkt s křehkou elektronikou, hrubé zacházení může poškodit produkt, v krajním případě vést ke zranění uživatele.
 • Nepoužívejte pro napájení jiný zdroj, než který je přiložený v balení.
 • Nesnažte se oddělit kabel od NARY. Kabel je s lampou napevno spojen a pokusy o jeho oddělení mohou vést k poškození NARY, v krajním případě poranění uživatele.
 • Nenechávejte rozložené balení v blízkosti dětí. Může obsahovat malé části, u nichž hrozí nebezpečí vdechnutí.
Chytrá lampa NARA, LED lampa, designová lampa
Animace chytré lampy NARA - Západ slunce nad Troskami

Specifikace

 • Model: NARA Alpha
 • Rozměry: Podstavec 82×9,9 mm, svítící tyč 1480 mm
 • Země původu: Česká republika
 • Napájení: 5V⎓​3A
 • Maximální příkon: 15W
 • Technologie svícení: RGBW LED diody
 • Ovládání: Aplikace/webové rozhraní
 • Sériové číslo: viz vaše lampa

Obsah balení

 • Světelná lišta,
 • podstavec,
 • zdroj,
 • uživatelský manuál.
Úvodní obrazovka aplikace NARA

Sestavení NARY

NARU vám doručíme již složenou, nemusíte ji pro užívání nijak sestavovat. Pokud byste chtěli využít NARU například v horizontální poloze, lze svítící profil z podstavce vysunout. V takovém případě lampu postavte a opatrně vytáhněte profil směrem nahoru. Přitom dávejte pozor, aby se o betonový podstavec nepoškodil napájecí kabel. Vysunutí profilu může vyžadovat větší úsilí, jelikož je kvůli nechtěným pohybům v podstavci pevně zasazen.

Ovládací rozhraní NARY

Pro správné fungování ovládacího rozhraní NARA Alpha musí mít váš chytrý telefon či počítač přístup k internetu a zapnuté připojení Bluetooth a povolené polohové služby. Zapnutí polohových služeb je nutné pro správné fungování Bluetooth. Níže najdete, jak se připojit na různých zařízeních.

Jakmile jste připraveni NARU spárovat, zapojte ji do zásuvky a postupujte podle pokynů níže.

Následně vás aplikace navede a provede jednotlivými kroky připojení k lampě. Níže máte postup popsán.

První spuštění aplikace – tvorba domácnosti

Při spuštění aplikace klikněte na položku „Moje aplikace“ a zvolte okénko s logem NARY. Po otevření vás uživatelské rozhraní přivítá a vyzve k vytvoření účtu. Nejedná se o klasický uživatelský účet pro jednoho člověka, ale o účet k celé vaší domácnosti. Všichni její členové se tedy budou k ovládání vaší NARY přihlašovat pod těmito jedněmi údaji.

Klikněte na „Vytvořit účet“ ve spodní části obrazovky a vyplňte všechny kolonky, tedy název domácnosti, e-mail a heslo.

Když své heslo zapomenete, lze ho obnovit pomocí „Resetovat heslo“. Pokud budete chtít heslo v budoucnu změnit, je tak možné udělat v sekci Nastavení.

Přihlášení do existujícího účtu

Pokud se přihlašujete k existujícímu účtu, klikněte na tlačítko „Přihlásit se“. Poté stačí zadat jméno domácnosti a vámi zvolené heslo. Domácnost je stejná pro všechny platformy i způsoby přihlášení, tedy pod stejným jménem se může připojit uživatel Androidu s aplikací i uživatel Windows z webového rozhraní prohlížeče.

V případě, že jste v existující domácnosti NARU již přidávali, rovnou se vám zobrazí v seznamu spárovaných zařízení.

Přihlášení do aplikace NARA
Přidání NARY do domácnosti
NARA vykouzlí perfektní atmosféru pro hráčské doupě

Přidání lampy do domácnosti

Po vytvoření účtu vás aplikace automaticky vyzve k přidání lampy do domácnosti, vyskočí na vás růžové tlačítko „Přidat lampu“. Jakmile na něj kliknete, ukáže se vám seznam viditelných zařízení, ke kterým je možné se připojit.

Zvolte konkrétní NARU. Aplikace se k lampě připojí a vybídne vás k jejímu pojmenování. Výběr názvu závisí čistě na vašich preferencích – zvolit můžete jména pohádkových postaviček, měst, superhrdinů nebo čehokoliv jiného. V aplikaci se zobrazí bez diakritiky a speciálních symbolů. Pojmenování lampy slouží k rozeznání konkrétní NARY v aplikaci a zároveň se zobrazí při opětovném připojování do domácnosti.

Jméno uložíte pomocí tlačítka „Uložit“. Aplikace vás následně přesměruje na domovskou stránku, kde se zobrazí seznam všech vašich zařízení.

Pokud chcete do vaší již existující domácnosti přidat novou NARU, můžete tak učinit na domovské obrazovce pomocí tlačítka „Přidat zařízení“. Postup je pak stejný jako při připojování k první lampě.
Pokud se vaše nová NARA nezobrazuje v seznamu zařízení, je třeba provést resetování, viz sekce Resetování lampy.

Resetování lampy

Pozor, pokud se NARA nepřipojuje do domácnosti poprvé (například při koupi lampy z druhé ruky), je třeba ji resetovat. To uděláte opakujícím se rychlým zmáčknutím dotykové plošky s logem, která je na vršku lampy. NARA je resetovaná, jakmile začne modře pulzovat. Poté by už měla být v seznamu dostupných zařízení viditelná.

Může se stát, že v aplikaci nebude viditelná ani úplně nová NARA. V takovém případě proveďte její restart stejným způsobem jako u lamp z druhé ruky. 

Odstranění lampy

Chcete-li již spárovanou lampu odstranit, klikněte na hlavní stránce v pravém rohu na symbol odpadkového koše . Poté klikněte na křížek u lampy, kterou chcete odstranit. Máte na výběr buďto NARU skrýt z hlavní plochy, nebo odebrat z domácnosti. Pro odebrání musíte být k lampě připojení, pouhé skrytí funguje bez souvislosti s jeho připojením.

Tvorba skupin

Pokud máte více lamp, můžete je přidávat do skupin. Tím je spárujete a všechny NARY ve skupině pak budou synchronizovaně měnit své světlo podle vašeho nastavení.

Klikněte na domovské stránce na tlačítko „Vytvořit skupinu“. Pojmenujte ji a zvolte, která ze synchronizovaných NARA zařízení do skupiny budou patřit. Výběr potvrďte pomocí „Vytvořit skupinu“.

Pro odstranění existující skupiny klikněte v pravém rohu na symbol odpadkového koše. Poté klikněte na křížek u skupiny, kterou chcete odstranit.

Ovládání NARY

K vypnutí a zapnutí NARY slouží dotyková ploška, která je umístěna na jejím vrcholu. Stisknutím plošky lze NARU rozsvítit/zhasnout bez nutnosti použití aplikace (viz níže).

Chytrou lampu NARA lze ovládat prostřednictvím aplikace, případně webového rozhraní. Po přihlášení do domácnosti (a případně vytvoření skupiny lamp) kliknete na vybranou NARU/skupinu a otevře se vám primární stránka její ovládání – barevná paleta.

Samotné ovládání je pak rozděleno do tří podstránek, mezi kterými přepínáte pomocí symbolů v dolní části obrazovky. Kromě primární stránky se symbolem malířské palety můžete zvolit světelné animace (symbol tužky ve čtverci) a animace synchronizované s hudbou (symbol mikrofonu). Čtvrtý symbol patří návodu k použití, do kterého můžete kdykoliv nahlédnout (symbol otazníku). Pokud máte více lamp a vytvoříte si z nich skupinu, přibude vám pátý symbol: ozubené kolečko. Přes něj ovládáte nastavení skupiny (viz níže).

Ve vrchní části primární stránky najdete takzvaný Color Picker, neboli barevnou paletu. Zde si kliknutím zvolíte barvu světla. Znáte-li přímo hex kód požadované barvy, zadejte ho do nabízeného řádku pod Color Pickerem. Tam můžete napsat také anglický název barvy. Lampa však nemusí správně zobrazit úplně všechny barevné odstíny napsané do hex kódu. Příkladem je hex kód černé barvy. Přeci jen černá se na světlo převádí špatně.

Pod Color Pickerem se nachází posuvník, který ovládá jas lampy. Čím více ho posunete doprava, tím jasněji bude NARA zářit. Naopak doleva se jas ztlumí.

Tlačítkem Vypnout/Zapnout můžete NARU zhasnout nebo rozsvítit.

Na druhou ovládací stránku přepnete pomocí symbolu tužky ve čtverečku ve spodní liště. Zde ovládáte světelné show, které NARA umí. Ve vrchní části obrazovky si můžete zvolit jednu z přednastavených animací, nebo si vytvořit animaci vlastní.

Při tvorbě nových efektů kliknete na obdélník animace, v jejímž pravém horním rohu se nachází tužka. Při kliknutí na symbol tužky se vám otevře konfigurátor, kde si pomocí obdélníků zvolíte jednotlivé barvy efektu a jeho rychlost a směr. Až budete s tvorbou hotovi, klikněte na tlačítko „Uložit“ a animace se uloží.

Pod výběrem animací najdete jejich ovládání. Pomocí posuvníku „Směr animace” volíte směr a její rychlost. Prostřední poloha je „0”, posunutím na pravou či levou stranu se dá animace do pohybu. Pokud chcete animaci zmrazit, klikněte na „Pozastavení animace“.

Na třetí ovládací stránce se symbolem mikrofonu se nachází reakce NARA lampy na hudbu. Při přepnutí na tuto stránku vás aplikace požádá o povolení používat mikrofon. Toto povolení je pro využití funkce nutné udělit. Stránka reakce na hudbu se skládá z několika částí. V nejvrchnější části se zvolí světelný efekt, který má NARA při poslechu hudby zobrazit. Pod výběrem barvy efektu se nachází sekce, kde si volíte, odkud
bude světlo proudit.

Ve spodní části se poté nachází nastavení jasu lampy a citlivosti mikrofonu. Citlivost mikrofonu určuje, jak silně bude NARA na hudbu reagovat. Pozor, lampa poslouchá hudbu přes mikrofon telefonu. Nejlepších výsledků reakce na hudbu dosáhnete tehdy, když telefon umístíte blízko zdroje hudby.

Vytvoření skupiny v NARA aplikaci
Tvorba vlastních animací v NAŘE
Nastavení NARY

Když ovládáte více NAR zároveň pomocí skupiny, nalezneme navíc v dolní části obrazovky symbol ozubeného kolečka. Ozubené kolečko slouží ke správě lamp v aktuální skupině, jde si přes něj jednotlivé lampy přidávat a odebírat. Výběr požadovaných lamp ve skupině se provádí kliknutím na dané lampy.

Pod symbolem s obrázkem otazníku najdete návod k používání aplikace. Pokud si nebudete nějakým nastavením jistí, zde byste měli zjistit odpověď.

Další nastavení

Potřebujete-li provést jiné nastavení, než které se týká svitu NARY, klikněte na ikonu ozubeného kolečka na domovské obrazovce. Nezapomeňte, že je nejdříve třeba křížkem zavřít ovládání lampy.

Zvolíte zde počet diod, které budou svítit, vyberete jazyk aplikace nebo uvedete lampu do továrního nastavení. Najdete zde také video návody či odkaz na nejčastější dotazy, nahlásíte odsud chybu nebo poptáte novou funkci.

V nastavení naleznete také kontakt na technickou podporu, na níž se můžete při potížích obrátit.

Nastavení NARY

Aktualizace systému

Jakmile pro NARU vydáme nový systém, aplikace vás na to hned při spuštění upozorní. Máte možnost aktualizaci rovnou nainstalovat pomocí „Aktualizovat“, nebo zůstat na současné verzi firmwaru a kliknout na tlačítko „Později“. Doporučujeme ale s aktualizací neotálet – každá novější verze přináší zajímavá vylepšení a nové funkce.

Pokud jste aktualizaci odložili, později ji lze obnovit v nastavení kliknutím na „Aktualizovat lampu“. Zobrazí se vám totožná stránka jako při startu aplikace, kde krok ještě jednou potvrdíte.

Průběh aktualizace uvidíte přímo v aplikaci. Při jejím instalování nechte aplikaci spuštěnou, NARU nevypínejte a nemačkejte na její dotykové tlačítko.

Může se stát, že se během aktualizace přeruší spojení, například vybitím telefonu nebo výpadkem proudu. NARA má bezpečnostní mechanismy, které ji v takovém případě chrání před poškozením. Dojde-li k přerušení, aktualizaci znovu spustíte v nastavení.

Máte něco na srdci?

Napadlo vás vylepšení, bez kterého NARA nemůže být? Stačí jít do nastavení a kliknout na „Poptat novou funkci“. Zde sepište, o co se konkrétně jedná a co by měla novinka umět. Pokud to půjde, pokusíme se vaše přání splnit a zařadit ho do plánu vývoje.

Vyskytla se v aplikaci nějaká chyba? Může se tak stát a budeme rádi, když nám o ní dáte vědět, ať ji můžeme co nejrychleji opravit. Tlačítko pro oznámení chyby naleznete v nastavení. Při nahlašování chyby ji prosím zkuste co nejpodrobněji popsat: co a kdy se stalo, jaká věc je podle vás špatně. Podíváme se na to co nejdřív.

Jak postupovat, když něco nefunguje

Při používání NARY mohou občas nastat komplikace, které lze ve většině případů snadno vyřešit. Proto zde uvádíme nejčastější problémy a způsoby jejich řešení.

NARA nesvítí a nevidíte ji ani ve své aplikaci.

 1. Nejdříve zkontrolujte přívod napájení. Je možné, že je povytažený kabel v adaptéru nebo samotný adaptér ze sítě.
 2. Zkontrolujte, zda máte ve vašem chytrém zařízení zapnuté Bluetooth.
 3. Zkuste vypnout a zapnout aplikaci, ze které ji ovládáte.
 4. Resetujte lampu rychlým mačkáním vrchního tlačítka. Více informací naleznete v sekci „Resetování lampy“. Po resetu zkuste lampu znovu přidat do své domácnosti.
 5. Když nezabralo ani jedno z řešení, je potřeba vyzkoušet obnovení aplikace. To uděláte opět v nastavení na domovské stránce pomocí tlačítka „Tovární nastavení aplikace“. V takovém případě aplikace smaže všechna data a vy se do ní budete muset znovu přihlásit.
 6. Provedli jste veškeré předchozí kroky a NARA stále nefunguje podle vašich představ? Velmi nás tato situace mrzí, proto uděláme maximum, abychom to napravili. Ozvěte se nám na e-mail, telefonní číslo nebo preferovanou sociální síť a my se pokusíme co nejrychleji najít řešení.
Když něco nefunguje

Neustále aktuální

Zalíbila se vám nějaká nově avizovaná funkce, ale NARU jste si pořídil už před nějakou dobou? Rozhodně nezoufejte, veškeré NARY mají doživotní aktualizace zdarma.

NARU neustále vylepšujeme, přidáváme jí nové funkce a byla by škoda se o ně s vámi nepodělit. Proto máte vždy možnost novou aktualizaci kdykoliv stáhnout.

Díky neustálým aktualizacím ale může být funkčnost některých prvků NARY pozměněná a nemusí plně odpovídat tištěnému manuálu. Nejaktuálnější verzi návodu vždy najdete na adrese naralamp.cz/manual.

Více informací

Odpovědi na nejčastější otázky, články o světle i tipy na používání NARY najdete na našich webových stránkách. 

A aby vám neunikly žádné novinky z vývoje a zajímavosti, sledujte nás na sociálních sítích. 

Webové stránky: naralamp.cz

Kontaktní e-mail: info@naralamp.cz

Kontaktní telefon: +420 730 644 686

Facebook: @naralamp

Instagram: @nara_lamp